Firstland mua 4,25 triệu cổ phần Bảo Minh từ Vietnam Airlines

20/01/2016

bao-hiem-bao-minh-quang-binh-ve-dich-som

Đây là số cổ phần nhận chuyển nhượng từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Trong đề án về điều lệ tổ chức Vietnam Airlines ban hành năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ 5/1/2014, Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Vietnam Airlines.

Bộ Giao thông vận tải được phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bảo Minh là công ty bảo hiểm đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

Công ty này hiện có vốn điều lệ 750 tỷ đồng và hiện giữ vững vị trí thứ 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Năm 2013, Bảo Minh đạt tổng doanh thu 2.785 tỷ đồng (tăng trưởng 1,4% so với cùng kỳ); tỷ lệ bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại là 45,1%/doanh thu (giảm 3,54% so với cùng kỳ); lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ.

Theo Báo Đầu Tư

Print this page

Other news