Nguyễn Trọng Trí

20/03/2020

NGUYỄN TRỌNG TRÍ Kỹ sư Giám định viên Bằng cấp chuyên môn:
  • Sư Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa thuộc Chương trình Chất Lượng Cao của trường Đại Học Tôn Đức Thắng
  • Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài Chính cấp
Nghiệp vụ chuyên môn: Các tổn thất về máy móc (MB, CPM) cũng như thiết bị điện tử (EEI) Kinh nghiệm: Trí đã có hơn 1 năm kinh nghiệm giám định tại vrs VietAdjusters. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trung cấp (TOEIC 660)

Print this page

Other news