Nguyễn Tiến Lộc

20/03/2020

NGUYỄN TIẾN LỘC Cử nhân Kiểm toán viên/Giám định viên Bằng cấp chuyên môn:
  • Cử nhân kinh tế (Kế toán Kiểm toán) của trường Đại Học Kinh Tế Tp. HCM
Nghiệp vụ chuyên môn: Các tổn thất mảng Tài sản, Gián đoạn kinh doanh và Trách nhiệm Kinh nghiệm:
  • Trước khi gia nhập vrs VietAdjusters, Lộc đã làm Chuyên viên Tư vấn Thuế - Kế toán tại Công ty Cổ phần AGS (AGS Group).
  • Lộc đã có hơn 1 năm kinh nghiệm giám định tại vrs VietAdjusters
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trung cấp (TOEIC 800)

Print this page

Other news