TRẦN NGỌC THẮNG

20/11/2018

TRẦN NGỌC THẮNG Kỹ sư Giám định viên Bằng cấp chuyên môn:
  • Kỹ sư Xây dựng Dân dụng của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nghiệp vụ chuyên môn: Các tổn thất mảng Xây dựng và Trách nhiệm nghề nghiệp (của kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng) Kinh nghiệm: Thắng đã có gần 1 năm kinh nghiệm giám định tại vrs VietAdjusters Ngoại ngữ: Tiếng Anh trung cấp

Print this page

Other news