Mai Anh Phương

09/06/2017

MAI ANH PHƯƠNG
Kỹ sư
Trưởng Phòng Giám định

Bằng cấp chuyên môn:

  • Kỹ sư chuyên ngành Khoa Kinh tế Quản lý của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nghiệp vụ chuyên môn: Các tổn thất mảng Kỹ thuật (MB, CPM, CAR, EAR và EEI), Tài sản và Trách nhiệm

Kinh nghiệm:

  • Khởi nghiệp giám định tại VIVACO từ tháng 07/2004 đến tháng 12/2012
  • Có kinh nghiệm trực tiếp giám định và giải quyết bồi thường tại một trong những Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam
  • Đã tích lũy được hơn 12 năm kinh nghiệm làm giám định (tại các Công ty giám định độc lập) và giải quyết khiếu nại (tại các Công ty Bảo hiểm gốc)
  • Đã trực tiếp tham gia giải quyết gần 1000 khiếu nại lớn nhỏ thuộc các mảng: Tài Sản – Kỹ Thuật – Trách nhiệm, trong đó tổn thất lớn nhất có giá trị trên 6 triệu USD

Phương là Trưởng Phòng Giám Định của VietAdjusters.

Print this page

Other news