Hoàng Trọng Hiếu

08/06/2017

HOÀNG TRỌNG HIẾU Kỹ sư Giám định viên cao cấp Bằng cấp chuyên môn:
  • Kỹ sư Ô tô – Máy Động Lực, trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh
Nghiệp vụ chuyên môn: Các tổn thất về hư hỏng máy móc (MB), thiết bị điện tử (EEI) và các tổn thất đối với máy móc thiết bị của chủ thầu (CPM) Kinh nghiệm: Hiếu đã có 6 năm kinh nghiệm giám định tại vrs VietAdjusters. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trên trung cấp (TOEIC 815 & IELTS 6.5)

Print this page

Other news