Trần Quay Dồng

08/06/2017

TRẦN QUAY DỒNG
Cử nhân
Kiểm toán viên/Giám định viên 

Bằng cấp chuyên môn:

  • Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng thuộc khoa Tài chính – Ngân hàng của trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Nghiệp vụ chuyên môn: Các tổn thất mảng Tài sản, Gián đoạn kinh doanh và Trách nhiệm

Kinh nghiệm: Dồng đã có 1 năm kinh nghiệm giám định tại VietAdjusters.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh trung cấp (TOEIC 700)

Print this page

Other news